O nas

Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie:

      Wybudowany w 2009 przez dekarzy zrzeszonych w Oddziale Mazowieckim Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz partnerów na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie i zespołem szkół nr 1. Ośrodek to hala szkoleniowa o powierzchni 300m2 w pełni przygotowana i wyposażona do realizacji szkoleń zawodowych, kursów i egzaminów potwierdzających kwalifikacje. Budynek mieści się na terenie Zespołu Szkół nr1 w Pruszkowie gdzie uczniowie mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu szeroko pojętego budownictwa.

Szkolenia dekarskie: W ośrodku organizowane są szkolenia i kursy związane z zawodem dekarza i pokrewnymi jak blacharz i cieśla. Głównie w okresie zimowym realizowane są zajęcia praktyczne z różnych zagadnień związanych z dekarstwem. Każdego roku w okresie od stycznia do kwietnia  szkolimy ok 500 osób. Główne tematy szkoleń to pokrycia blaszane i ceramiczne z wszelkiego rodzaju obróbkami. Dostępne szkolenia można znaleźć na tej stronie: Szkolenia dekarzy

Kursy zawodowe: Przy szkole działa komisja egzaminacyjna dla zawodów dekarz, blacharz, cieśla powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Co roku organizowany jest egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe na czeladnika i mistrza. Przed egzaminem dostępne są szkolenia przygotowujące.

Współpraca ze szkołami i młodzieżą: Zapraszamy szkoły branżowe do współpracy oraz kandydatów na uczniów, chcących kształcić się w kierunku zawodu dekarz. Uczniom zapewniamy najlepsze przygotowanie zawodowe, szkolenia, praktyki w firmach wykonawczych oraz  gwarancję stałej pracy po ukończeniu nauki.

Regulamin szkoleń: Regulamin