Kurs i egzamin czeladnik dekarz

4 999,00 

Kurs i egzamin czeladnik dekarz.

Dyplom czeladnika w zawodzie dekarz

4 w magazynie

Opis

Kurs i egzamin czeladnik dekarz

Kurs i egzamin czeladnik dekarz, to cykl szkoleń i państwowy egzamin realizowany od 12 lat przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy oraz Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Chcesz potwierdzić kwalifikacje ? Masz doświadczenie ale nigdy nie potwierdziłeś swoich umiejętności ? Pracujesz za granicą a brakuje Ci potwierdzenia kwalifikacji czeladniczych ? Zrób zawód dekarz!

Ten kurs jest dla Ciebie. Z naszych usług skorzystało już ponad 8000 osób.

Planowany termin egzaminu: marzec 2024

Termin kursu: zajęcia praktyczne i teoretyczne realizowane przez Ośrodek Kształcenia Dekarzy w Pruszkowie w okresie 3 tygodni przed egzaminem.

 

•miękki kosz, kosz cięty, kosz cięty na nokach, dachówka ceramiczna

•montaż okna dachowego w dachu skośnym/płaskim

• dachówki ceramiczne i betonowe, podstawowe detale

• membrany dachów płaskich

• papa termozgrzewalna

•szkolenie blacharskie obróbki, panel zatrzaskowy szkolenie podstawowe

•fizyka dachu, wentylacja połaci, teoria wodoszczelności, montaż okna dachowego, odwodnienia dachów.

• egzamin.

Powyższe szkolenia można odbyć w innym terminie.

Wymagania:
-minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku dekarza, pomocnika dekarza lub pokrewnym
-świadectwo ukończenia minimum szkoły podstawowej ośmioletniej (lub wyżej)
-wypełniony wniosek
-opłata
-zdjęcie do świadectwa

Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego, czyli cykl szkoleń praktycznych i teoretycznych jest zbiorem dobrowolnych zajęć przygotowanych w oparciu o nasze doświadczenia, standardy egzaminacyjne oraz podstawy programowe. Szkolenia dotyczą popularnych w Polsce pokryć dachowych oraz obróbek dekarskich i blacharskich. Program szkoleń zawiera wiedzę teoretyczną, praktyczną, ćwiczenia praktyczne technik dekarskich i blacharskich pod okiem najlepszych trenerów.

Egzamin czeladniczy w zawodzie dekarz lub blacharz składa się z dwóch etapów:

1. Etap praktyczny egzaminu czeladniczego w zawodzie dekarz lub blacharz:
Termin i miejsce etapu praktycznego ustala przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.
Zgłaszając się na etap praktyczny, kandydat zobowiązany jest posiadać: skierowanie na etap praktyczny, dowód tożsamości /przedkłada również na egzaminie teoretycznym/ stosowną odzież roboczą, własne narzędzia stosowne według skierowania na egzamin
2. Etap teoretyczny składa się z dwóch części:
Część pisemna jest testem wyboru, który polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1) rachunkowość zawodowa,
2) dokumentacja działalności gospodarczej,
3) rysunek zawodowy,
4) przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
5) podstawowe zasady ochrony środowiska,
6) podstawowe przepisy prawa pracy,
7) podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

W każdym temacie jest siedem pytań, natomiast każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
1) technologia
2) maszynoznawstwo
3) materiałoznawstwo
Każdy temat zawiera 3 pytania, zatem kandydat łącznie odpowiada na 9 pytań z tej części.
3.
I. Zadania praktyczne do wykonania na egzaminie czeladniczym (losowanie)
1. Pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną + obróbka komina
2. Pokrycie połaci dachu papą termozgrzewalną + obróbka naroża wewnętrznego
3. Montaż okna połaciowego w połaci dachu pochyłego krytego dachówką
4. Pokrycie elementu dachu folią EPDM
5. Pokrycie elementu dachu folią PVC/FPO

Kandydaci z wolnego naboru:

Dokument(y) potwierdzający(e) wymagany okres wykonywania zawodu. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej dodatkowo dokument wskazujący NIP lub REGON w celu wpisania do CEIDG informacji o uzyskanym świadectwie czeladniczym. Okres wykonywania zawodu można udokumentować zaświadczeniem o zatrudnieniu, świadectwami pracy lub wypisem z ewidencji działalności gospodarczej. W przypadku, gdy składane dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie wykonywania zawodu należy złożyć oświadczenie potwierdzające wymagany okres wykonywania zawodu;
-Świadectwo ukończenia szkoły;
-Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych;
-Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin;
-Świadectwo uzyskania co najmniej jednej kwalifikacji w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin lub zaświadczenie zdania egzaminu sprawdzającego po ukończeniu przygotowania zawodowego dorosłych.

wniosek: <<pobierz wniosek>>

Koszt egzaminu:

Egzamin czeladniczy  870,25 zł

Koszt kursu: 4128,75zł

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy legitymujący się aktualną legitymacją członkowską otrzymują dofinansowanie w kwocie 1000zł.

 

Miejsce kursu: Polskie Stowarzyszenie Dekarzy Pruszków 05-800 ul. Promyka 24/26

Kontakt: 509447590

Dokumenty proszę wysyłać na adres mazowieckie@dekarz.com.pl